Eudy Mambuza: 
Eudy.Mabuza@dst.gov.za

Mirranda Mohapi: 
Mirranda.Mohapi@dst.gov.za

Prof Sampson Mamphweli:
sampsonm@SANEDI.ORG.ZA

Jainy Thomas:
jainyt@SANEDI.ORG.ZA

Dr Richmore Kaseke:
kaseke@sun.ac.za

Inge-Rae Scholtz:
irhode@sun.ac.za

Fhatuwani Mulaudzi:
fmulaudzi@sun.ac.za

Prof Sudesh Rathilal:
rathilals@dut.ac.za